Mgr. Iva Hinková

VZDĚLÁNÍ

 • jednooborová psychologie na Masarykově univerzitě Brno (stát. zkouška 1994)
 • atestace z klinické psychologie (1998)
 • funkční specializace pro obor psychoterapie (2000)
 • 4letý výcvik, Institut pro Gestalt terapii, pod záštitou norsko-holandského institutu Multidimens, zakončený certifikátem (1999)
 • 2letý postgraduální výcvik, Institut pro Gestalt terapii (IGT, ukončený 2001)
 • systematický výcvik, Institut pro katatymně-imaginativní prožívání v Brně; (složení kandidátského pohovoru 1997)
 • systematický dvouletý výcvik pro práci s tělem s PhDr. Jitkou Vodňanskou (zakončený 2007)
 • řada krátkodobějších výcviků, kurzů a workshopů (taneční terapie, satiterapie, párová práce v gestalt modalitě, …)

PŘEHLED PRAXE

 • praxe klinického psychologa na psychiatrické klinice FN v Hradci Králové (diagnostika, terapie, organizace a řízení psychoterapeutického programu, sexuologická ambulance, ambulance pro dospělé)
 • externí spolupráce se Střediskem pro partnerské, osobní a rodinné vztahy v H. Králové (individuální a párové konzultace)
 • praxe klinického psychologa na II. interní klinice FNsP Brno – Bohunice (onko-hematologická problematika)
 • od r. 2000 privátní psychoterapeutická a poradenská praxe, vedení skupin osobnostního růstu, ženských skupin, skupin pracujících se sny a osobními symboly

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • výuka psychologie na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové – úvazek asistenta po dobu šk. roku 1998/99, podíl na výuce i v předchozích dvou letech
 • 2001-2004 výuka Gestalt terapie na Fakultě sociálních studií MU Brno (externí forma)
 • od. r. 2010 přednášky pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno (psychologické aspekty neplodnosti pro fyzioterapeutky pracující metodou Ludmily Mojžíšové)
 • od r. 2016 členka kmenového týmu lektorů Institutu pro výcvik v Gestalt terapii (IVGT Praha)

Hlavní stránka